SPORT´S AUTOGRAPHS

Vážení zberatelia,

vítam všetkých na stránke venovanej môjmu koníčku - zbieraniu autogramov športovcov. Táto stránka obsahuje len časť z mojej stále rastúcej zbierky autogramov hviezd, ale aj tých menej slávnejších z rôznych oblastí športu.
Okrem predstavenia noviniek, ktoré pribudli do mojej zbierky v jednotlivých mesiacoch, tu v sekcií "Zbierka" nájdete aj autogramy v mojich najobľúbenejších športoch –  futbal a hokej a pod hlavičkou „Ostatné športy“, zasa autogramy tých ostatných, ktorí nepatria do futbalu ani do hokeja.
Okrem spomínanej prezentácie autogramov tu môžete nájsť aj ponuku autogramov, ale aj ďalších športových suvenírov, ktoré ponúkam záujemcom o výmenu.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť tiež niečo o mne, zavítajte do sekcie „O mne".
Ak by ste ma chceli kontaktovať, klikne na časť „Kontakt“.

Prajem všetkým mnoho zberateľských úspechov!

Milan

************

Dear collectors,

Welcome to my website devoted to my hobby – collecting  of the athletes´ autographs. This webpage contains only a part of mine ever - increasing autograph collection of the stars, but also those less famous from various areas of sport.

Besides news in my collections in particular months, you will find autographs from my most popular sports – football and ice hockey in the section "Collection " and further in part „Summer Sports" - there are autographs from Summer Olympic Games sports, in part „ Other sports", there are autographs, which there are not included in football or ice hockey.

Besides presentation of autographs you will find also offer of autographs, but also other sport souvenirs, which I offer for exchange.

If you are curious something about me, please visit "O mne".

If you want to contakt me, please visit "Kontakt"

A lot of success

Milan

NOVINKY / NEW ARRIVALS

V tejto sekcií si môžete pozrieť moje najnovšie prírastky do zbierky.

**********

Here you can find my new autographs for my collection.

NA VÝMENU / FOR EXCHANGE

Tu môžete nájsť všetky autogramy, ktoré mám ponukám na výmenu.

**********

Here you can find all my autograph for exchange.

 

MOJA ZBIERKA / MY COLLECTION

Zopár autogramov, ktoré mám vo svojej zbierke. Tieto autogramy nie sú určené na výmenu.

***********

A few autographs, which I have in my collection. These autographs are not for exchange.