Autogramy športovcov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vážení zberatelia,

vítam všetkých na stránke venovanej môjmu koníčku - zbieraniu autogramov športovcov. Táto stránka obsahuje len časť z mojej stále rastúcej zbierky autogramov hviezd, ale aj tých menej slávnejších z rôznych oblastí športu.
Okrem predstavenia noviniek, ktoré pribudli do mojej zbierky v jednotlivých mesiacoch, tu v sekcií "Zbierka" nájdete aj autogramy v mojich najobľúbenejších športoch  futbal a hokej a ďalej v časti „Letné športy“ autogramy športovcov zo športov patriacich do súťaži letných olympijských hier, v časti „Zimné športy“ autogramy  športovcov zo športov patriacich do súťaži zimných olympijských hier a pod hlavičkou „Ostatné športy“, zasa autogramy tých ostatných, ktorí nepatria ani do jednej zo štyroch  predtým spomínaných častí.
Okrem spomínanej prezentácie autogramov tu môžete nájsť aj ponuku autogramov, ale aj ďalších športových suvenírov, ktoré ponúkam záujemcom o výmenu.

Chcem upozorniť všetkých potenciálnych záujemcov, že moja ponuka je určená pre tých čo chcú niečo vymeniť. Ponúkané suveníry zásadne NEPREDÁVAM.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť tiež niečo o mne, zavítajte do sekcie „O mne".
A by ma chcel kontaktovať nech klikne na časť „Kontakt“.

Prajem všetkým mnoho zberateľských úspechov!

Milan

Welcome to my website devoted to my hobby collecting  of the athletes´ autographs. This webpage contains only a part of mine ever - increasing autograph collection of the stars, but also those less famous from various areas of sport.

Besides news in my collections in particular months, you will find autographs from my most popular sports
football and ice hockey in the section "Collection " and further in part „Summer Sports" - there are autographs from Summer Olympic Games sports, in part „Winter sports" there are autographs from Winter Olympic Games sports and in part „ Other sports", there are autographs, which there are not included in one from four before remembered parts.

Besides presentation of autographs you will find also offer of autographs, but also other sport souvenirs, which I offer for exchange.

I would like highlight - my offer is only for exchange. I do not sell autographs and other souvenirs.

A lot of success

Milan

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky