KARTIČKY / TRADING CARDS

HOKEJ / ICE HOCKEY

Výmena len za podpísané kartičky !

Exchange only for signed trading cards !

FUTBAL / FOOTBALL

Výmena len za podpísané kartičky !

Exchange only for signed trading cards !

OSTATNÉ ŠPORTY / OTHER SPORTS