O MNE

Meno :  Milan Semko
Rok narodenia: 1964

Počet autogramov v mojej zbierke: 11 337 (k 30. 4. 2024)

Aj keď prvý autogram som dostal v roku 1976 - bola to fotka (karikatúra) Antonína Panenku zo súťaže v jednom mládežníckom časopise,  zbieraniu som sa začal venovať až v roku 1983 počas stredoškolského štúdia v Banskej Bystrici a boli to v prevažnej miere autogramy futbalistov. Po ukončení strednej školy som načas s týmto koníčkom prestal a pokračoval potom až v roku 1987, keď opäť prím hral futbal. Až v roku 2005 sa k tomu pridal hokej a od roku 2008 aj ostatné športy. Takže v súčasnej dobe prevažnú časť mojej zbierky (okolo 4100 hráčov) tvoria  podpisy futbalistov.

Moje najcennejšie autogramy: Emil Zátopek,  Alfredo Di Stefano, Plánička, Bican, Maradona, Charlton, Zico, Messi

Moje obľúbené:
šport: futbal a hokej
klub:   - futbalový: Tottenham Hotspur, Tatran Prešov
- hokejový: Chicago Black Hawks, HC Košice
športovec: Emil Zátopek, Zico, Ján Pivarník

jedlo: bryndzové halušky
nápoj: kofola, pivo
farba: belasá, zelená
hudba: každá dobrá hudba
spevák: nemám
herec: Steven Seagal
film: akčné so Seagalom, historické,
kniha: všetky od Dana Browna

**********

Name: Milan Semko
Born: 1964
The number of autographs in my collection: 11 337 (as of 30 April 2024)

I received my first autograph in 1976 – Antonin Panenka (former Czechoslovakian football player), but officially I started with collecting of autographs during my high school years  in Banska Bystrica in 1983 and there were mostly signatures of football players. I had to intercept my collecting during study at university and after study I returned to collecting in 1987. Again, there were football players signatures. From 2005 I  took upon one to signatures of hockey players and from 2008 also other athletes.  Autographs of football players are the largest part of my collection (about 4100 players).

My most valuable signatures: Emil Zátopek,  Alfredo Di Stefano, Plánička, Bican, Maradona, Charlton, Zico, Messi

My favourite:
Sport – football and ice hockey
Football team - Tottenham Hotspur, Tatran Prešov
Ice Hockey team - Chicago Black Hawks, HC Košice
Sportman: - Emil Zátopek, Zico, Ján Pivarník

meal: bryndzové halušky (dumplings with sheep cheese)
drink: kofola (drink like cola), beer
color: sky-blue, green
music: each good music
singer:  none
actor: Steven Seagal
movie: action with Seagal, historical,
book: Dan Brown´s books