JÚN 2024

Aperen ACET, Lukáš BEER (2x), Wiliam GRIMSEY, Tihomir IVANOV (2x),  Vadym KRAVCHUK, Manuel LANDO, Jan ŠTEFELA (2x), Gianmarco TAMBERI (4x) (skok do výšky/ high jump)

osobne / in person, 19. 6. 2024

Martin BAKOŠ, Nikolai BORCHEVSKY, Zack KASSIAN (2x), Viktor KOZLOV, Petr NEDVĚD (4x), Ondřej PAVELEC (3x), Róbert PETROVICKÝ, Branko RADIVOJEVIČ, Michal SERSEN (2x), Roman STANTIEN, Tomáš TÖRÖK, Marek ŽIDLICKÝ (3x) (hokej / ice hockey)

získané prostredníctvom priateľa Ota / obtained by friend Oto, 12. 6. 2024

Ján NOVOTA (4x),  František STRAKA (4x) (futbal / football)

osobne / in person