NOVEMBER 2020

Roman ERAT, Dominik HRACHOVINA, Filip HRONEK, Tomáš HYKA, Filip CHLAPÍK, Filip CHYTIL, Jakub ŠINDEL, Jakub VRANA (hokej / ice hockey)

výmena / exchange, 2.11.2020

Petr KŘIVÁNEK, David LAFATA, Edvard LASOTA, Mario LIČKA (2x), Jaromír NAVRÁTIL (futbal / football)

získané prostredníctvom priateľa Petra / obtained by friend Petr, 2.11.2020